Du er her:
Ordnett.no / Butikk / Fagordbøker

Fagordbøker

Enkeltordbøker

Jusleksikon

Sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

Medisinsk ordbok

Medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder.

Engelsk medisinsk ordbok

Oversettelse og definisjoner på medisinske faguttrykk.

Engelsk økonomisk ordbok

Spesialordbok med oversettelser og definisjoner.

Engelsk teknisk ordbok

Omfattende toveis fagordbok.

Tysk teknisk ordbok

Omfattende toveis fagordbok.

Oxford Concise Medical Dictionary

Grundig og illustrert engelsk fagordbok for helsefagene.

Oxford Dictionary of Economics

Solid engelsk fagordbok for økonomifagene.

Oxford Dictionary of Finance and Banking

Omfattende engelsk fagordbok innen finansvirksomhet og bankvesen.

Oxford Dictionary of Business and Management

Omfattende engelsk fagordbok innen forretningsvirksomhet og ledelse.

Oxford Dictionary of Science

Engelsk fagordbok med definisjoner og inngående forklaringer på ca.10 000 naturvitenskapelige begreper.